ଖେଳ ସମୟରେ ବିରାଟ ଯେଉଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ, ଜାଣନ୍ତୁ

ଦୁନିଆ ରେ ଏପରି ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ରେ କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେବେ I ବିଗତ ଦିନ ରେ …

Read More