ଖେଳ ସମୟରେ ବିରାଟ ଯେଉଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ, ଜାଣନ୍ତୁ

ଦୁନିଆ ରେ ଏପରି ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ରେ କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେବେ I ବିଗତ ଦିନ ରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଙ୍କ ର ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ଅନେକ ଭାଇରଲ ହେଇଥିବ I ତେବେ ବର୍ତମାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଙ୍କ ର ଚଷମା ର ରେଟ ଖୁବ ଚର୍ଚା ରେ ରହିଛି I

ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ର ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଅଟନ୍ତି I ବିରାଟ ନିଜ ର ଷ୍ଟାଇଲ କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି I ବିରାଟ ଯଦି ପାଣି ବି ପିଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ପାଣି ଅଟେ I ସେହିପରି ବିରାଟ ଙ୍କ ର ମୋବାଇଲ ବି ଖୁବ ଦାମୀ ଅଟେ I ତେବେ ଅଧିକ ଖରା ରେ ବିରାଟ ସନଗ୍ଳାସ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ଲାସ ର ରେଟ ଜାଣି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେବେ I

ସୂଚନା ମୁତାବିକ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ପ୍ରତୋକ ବର୍ଷ ବିରାଟ ଙ୍କୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଇଥାଏ I ଏବଂ ଆଇପିଏଲ ର ବିଜ୍ଞାପନ ରୁ ବି ବିରାଟ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି I ତେବେ ବିରାଟ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବା କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି I ତେବେ ବିରାଟ ଯେଉଁ ସନ ଗ୍ଲାସ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଇରୀଡିୟମ କ୍ରସରେଞ୍ଜ ର ଅଟେ I ଏବଂ ଏହା ର ମୂଲ୍ୟ 21,935 ଟଙ୍କା ଅଟେ I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *